ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
 
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะทางสังคม
  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  ลักษณะทางด้านทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
   
   
  โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ
  เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุข
  เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการเกษตร

   
  ผลงาน อบต.
  รายรับ รายจ่าย
   
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษาฯ
  ส่วนสาธารณสุข
  ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
   
 

   
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 


คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตรวจเช็ควัสดุ/อุปกรณ์การเลือกตั้ง

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง   ตรวจเช็ควัสดุ/อุปกรณ์การเลือกตั้ง  ในวันที่   5  ก.ย. 52   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย  (หมายเหตุ   กปน.  มารับหีบเช้าในวันที่  6  ก.ย.52)


กิจกรรมย้อนหลัง
นางสงกรานต์แสดงความสามารถ "สงกรานต์ตำบลดงน้อย เรียงร้อยของดี ๔ อำเภอ" (ภาคค่ำ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔)
นางสงกรานต์ "สงกรานต์ตำบลดงน้อย เรียงร้อยของดี ๔ อำเภอ" (ภาคค่ำ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔)
นางสงกรานต์-ประชาชนมาเที่ยวงาน "สงกรานต์ตำบลดงน้อย เรียงร้อยของดี ๔ อำเภอ" (ภาคค่ำ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔)
นางสงกรานต์รำถวายพระพร
พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ภาคบ่าย วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔)
ขบวนแห่นางสงกรานต์ (ภาคบ่าย ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔) (เพิ่มเติม 3)
ขบวนแห่นางสงกรานต์ (ภาคบ่าย ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔) (เพิ่มเติม 2)
ขบวนแห่นางสงกรานต์ (เพิ่มเติม 1)
ขบวนแห่นางสงกรานต์
วงดนตรีรำวงย้อนยุค วง อบต.ดงน้อย ,รำไทยสวยงาม อายุ ๗๐ ปีขึ้นไป , ชมศิลปินสมยศ วงค์กำภู ( ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔)

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >>

 
     
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.